Övriga språktjänster

Behöver du hjälp med något annat som har med språk och kommunikation att göra? Kanske behöver ditt företag hjälp med textutformning på hemsidan eller story-telling på sociala medier?

Vi kan hjälpa till med det mesta och har stor erfarenhet av textutformning av olika slag, korrekturläsning och redigering.

Skriftlig framställning

Vi erbjuder skrivkurser både för personer med svenska som första- och andraspråk. Vi har stor erfarenhet av professionellt skrivande.

Vi kan också klarspråk och har bland annat undervisat jurister i konsten att skriva lättförståeligt.

Muntlig framställning

Vill du förbättra dina muntliga presentationer på jobbet? Vi ger dig verktyg för att lyckas.