Kurser i svenska

Kanske du eller din kollega har försökt hinna med både SFI och heltidsarbete? Vi vet att det kan vara svårt att få ihop och tar istället svenskkursen till dig och anpassar undervisningen efter ditt arbetsliv.

Som universitetsutbildade lärare och språkvetare med lång erfarenhet är vi experter på individanpassade och flexibla kurser i svenska. Privat kurs eller i grupp – vad anpassar oss efter det som bäst passar dig och ditt företag.

Hur går det till?

Vi börjar alltid med en professionell, kostnadsfri bedömning av dina behov och din språknivå, från nybörjarnivå A1 till avancerad C1-nivå enligt CEFR, Gemensamma europeiska referensskalan för språk (PDF). Sedan sätter vi tillsammans upp kortsiktiga och långsiktiga mål enligt CEFR. Är ni många kollegor som önskar studera tillsammans delar vi upp er efter nivå i små grupper för mest effektiv språkinlärning.

Vad händer efter bedömningen?

Vi bokar in lektioner och rekommenderar 1,5 till 2 timmar en till två gånger i veckan, såvida du inte önskar en intensivkurs. Vi jobbar med beprövade läromedel som passar dig – till exempel Natur och kulturs Rivstart som också följer CEFR-skalan.

Hur lång tid tar det att lära sig svenska?

Vi skulle kunna lova att du lär dig svenska på nolltid, men vi är genuina akademiker och erfarna språkexperter som vet hur mycket jobb och tid som krävs för att lära sig ett språk. Med oss som lärare garanterar vi dock att du får de allra bästa förutsättningarna utifrån just din förmåga.

Man brukar tala om att det krävs ungefär 200 undervisningstimmar för att gå från en nivå till nästa, men detta är givetvis väldigt individuellt.

Progressionen på våra kurser är ofta snabb, men den teoretiska nivån går i regel före den praktiska – du kommer att kunna lyssna och förstå svenska passivt innan du blir duktig på att tala och skriva aktivt.

Språkforskning visar att de faktorer som är viktigast för språkinlärning är
• tidigare språkinlärning
• hur mycket tid du lägger på språkinlärningen
• hur mycket svenska du hör omkring dig
• din ålder

Kontakta oss så lovar vi dig de bästa förutsättningarna för att lära dig svenska!

Kurser i engelska

 Behöver du bättra på din engelska för ett bättre kund- eller patientbemötande? Vi kommer till din arbetsplats och anpassar kursen efter just dina behov. Före kursstart får du göra ett test för att se vad du kan och vad du behöver öva på. Sedan sätter vi upp kort- och långsiktiga mål enligt Europarådets skala för språk (PDF). 

Vi erbjuder också kurser i sjukvårdsengelska – vår modersmålstalande lärare har bland annat utbildat vårdpersonal på Aleris. Läs mer om kursinnehållet här!